Aktuálne nariadenie


Podmienkou na zaradenie účastníka do kurzu je lekárom potvrdená a v autoškole vopred odovzdaná Žiadosť o VO.
Ďalšou z podmienok účasti na kurze je absolvovanie očkovania na COVID-19 , prípadne potvrdenie o prekonaní ( 180 dní - prezenčná výučba /
O 16. a 17. hodine bude zahájenie na prezenčnú výučbu a o 18. hodine bude stretnutie pre záujemcov o dištačnú formu - elearning.
Vašu účasť je potrebné vopred oznámiť v autoškole na
Telefón 02 62410920 | 0905 405 989