Kurz skupiny B

Kurz v autoškole skupiny B slúži na prípravu uchádzačov na získanie vodičského preukazu skupiny B, opravňujúceho viesť motorové vozidlá ako osobné autá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony, motocykle s výkonom do 15 kW a mopedy.

Kurz sa skladá z troch hlavných častí:

1. Teoretická výučba:

 • prebieha v priestoroch autoškoly a trvá 32 vyučovacích hodín
 • obsahuje rozsiahle informácie o pravidlách cestnej premávky, dopravných značkách, fungovaní motorového vozidla, poskytovaní prvej pomoci a ďalších dôležitých témach
 • výučba prebieha zábavnou a interaktívnou formou, aby si uchádzači ľahšie osvojili potrebné vedomosti

2. Praktická výučba na cvičisku:

 • prebieha na cvičnej ploche autoškoly
 • uchádzači sa naučia základné manévrovanie s vozidlom, ako je rozjazd, brzdenie, cúvanie, parkovanie a jazda v rôznych typoch zákrut
 • v tejto časti kurzu sa kladie dôraz na bezpečnú jazdu a zvládnutie vozidla v rôznych situáciách

3. Praktická výučba v premávke:

 • prebieha na pozemných komunikáciách
 • uchádzači si vyskúšajú jazdu v reálnych dopravných podmienkach pod dohľadom skúseného inštruktora
 • naučia sa orientovať sa v premávke, dodržiavať dopravné predpisy a riešiť rôzne dopravné situácie

Informácie:

 • 2x týždenne teória
 • 2x týždenne jazda
  * s možnosťou 3x týždenne
  * aj počas víkendov a sviatkov
 • dĺžka kurzu 3 mesiace
 • od 16 rokov
* 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút