Online prihláška

Pre prihlásenie si vyberte druh kurzu, vyplňte údaje a odošlite prihlášku.

Podmienkou na zaradenie účastníka do kurzu je lekárom potvrdená a v autoškole vopred odovzdaná Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (prosíme vytlačiť obojstranne na jeden list).

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko