Galéria priestorov a vozového parku WASO

Učebné priestory

Teoretické časti autoškoly priebiehajú v týchto priestoroch

Cvičisko a jazdy

Praktická časť prebieha na našom cvičisku a jazdy v premávke

Vozový park

Vozový park WASO obsahuje motocykle a vozidlá všetkých skupín