Kurz skupiny C

Kurz v autoškole skupiny C slúži na prípravu uchádzačov na získanie vodičského preukazu skupiny C, opravňujúceho viesť nákladné autá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3500 kg a s prípojazdným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg.

Kurz sa skladá z troch hlavných častí:

1. Teoretická výučba:

 • prebieha v priestoroch autoškoly a trvá 31 vyučovacích hodín.
 • obsahuje rozsiahle informácie o pravidlách cestnej premávky, dopravnej značke, fungovaní nákladného auta, technických predpisoch, preprave tovaru a osôb a ďalších dôležitých témach.
 • výučba prebieha zábavnou a interaktívnou formou, aby si uchádzači ľahšie osvojili potrebné vedomosti

2. Praktická výučba na cvičisku:

 • prebieha na cvičnej ploche autoškoly
 • uchádzači sa naučia základné manévrovanie s nákladným autom, ako je rozjazd, brzdenie, cúvanie, parkovanie a jazda v rôznych typoch zákrut.
 • v tejto časti kurzu sa kladie dôraz na bezpečnú jazdu a zvládnutie nákladného auta v rôznych situáciách

3. Praktická výučba v premávke:

 • prebieha na pozemných komunikáciách
 • uchádzači si vyskúšajú jazdu v reálnych dopravných podmienkach pod dohľadom skúseného inštruktora
 • naučia sa orientovať sa v premávke, dodržiavať dopravné predpisy a riešiť rôzne dopravné situácie

Upozorňujeme:

 • uchádzač o vodičské oprávnenie skupiny C musí mať minimálny vek 21 rokov a musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 2 roky
 • ak je uchádzač držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D najmenej 1 rok, môže absolvovať skrátený kurz pozostávajúci z 20 hodín teórie, 135 minút jazdy na cvičnej ploche a 615 minút jazdy v premávke

Dôležité:

 • vodičské oprávnenie skupiny C je potrebné obnovovať každých 5 rokov
 • vodiči nákladných áut s vodičským oprávnením skupiny C sú povinní absolvovať pravidelné školenia zamerané na kondičnú jazdu a psychickú spôsobilosť

Získanie vodičského oprávnenia skupiny C vám otvorí dvere do sveta kamiónovej dopravy a umožní vám pracovať ako vodič nákladného auta.

Informácie:

 • 31 hodín teórie
 • 38 hodín jazdy
 • 6 hodín praktickej údržby
* 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút