Kurz skupiny CE

Kurz v autoškole skupiny CE slúži na prípravu uchádzačov na získanie vodičského preukazu skupiny CE, opravňujúceho viesť jazdné súpravy zložené z nákladného auta skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 750 kg.

Kurz sa skladá z troch hlavných častí:

1. Teoretická výučba:

 • prebieha v priestoroch autoškoly a trvá 16 vyučovacích hodín
 • obsahuje rozsiahle informácie o pravidlách cestnej premávky, dopravnej značke, technických predpisoch pre jazdné súpravy, preprave tovaru a osôb a ďalších dôležitých témach
 • výučba prebieha zábavnou a interaktívnou formou, aby si uchádzači ľahšie osvojili potrebné vedomosti

2. Praktická výučba:

 • prebieha na cvičnej ploche autoškoly a v premávke
 • uchádzači sa naučia manévrovanie s jazdnou súpravou, ako je rozjazd, brzdenie, cúvanie, parkovanie a jazda v rôznych typoch zákrut
 • taktiež si vyskúšajú jazdu v reálnych dopravných podmienkach pod dohľadom skúseného inštruktora

Upozorňujeme:

 • byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C najmenej 1 rok

Dôležité:

 • vodičské oprávnenie skupiny CE je potrebné obnovovať každých 5 rokov
 • vodiči jazdných súprav s vodičským oprávnením skupiny CE sú povinní absolvovať pravidelné školenia zamerané na kondičnú jazdu a psychickú spôsobilosť

Získanie vodičského oprávnenia skupiny CE vám rozšíri možnosti zamestnania v oblasti kamiónovej dopravy a umožní vám viesť ťažké jazdné súpravy.

Informácie:

 • 16 hodín teórie
 • 9 hodín jazdy
 • 2 hodín praktickej údržby
* 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút