Kurz skupín A,A1,A2

Kurz v autoškole skupiny A/A1/A2 slúži na prípravu uchádzačov na získanie vodičského preukazu skupiny A/A1/A2, opravňujúceho viesť motocykle podľa konkrétnej skupiny

Skupina A1
od 16 rokov - ľahké motocykle s objemom motora do 125 cm3, s výkonom nepresahujúcim 11 kW

Skupina A2
od 18 rokov - motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho, s výkonom motora max. 35 kW

Skupina A
od 24 rokov, alebo ak vlastníte oprávnenie skupiny A2 najmenej 2 roky - motocykle, ktoré nie sú obmedzené objemom motora ani výkonom, zahŕňa aj trojkolky s výkonom nad 15 kW a štvorkolky do 15 kW a hmotnosťou do 400 kg v nezaťaženom stave

Kurz sa skladá z troch hlavných častí:

1. Teoretická výučba:

 • prebieha v priestoroch autoškoly a trvá 16 vyučovacích hodín
 • obsahuje rozsiahle informácie o pravidlách cestnej premávky, dopravnej značke, fungovaní motocykla, poskytovaní prvej pomoci a ďalších dôležitých témach
 • výučba prebieha zábavnou a interaktívnou formou, aby si uchádzači ľahšie osvojili potrebné vedomosti

2. Praktická výučba na cvičisku:

 • prebieha na cvičnej ploche autoškoly
 • uchádzači sa naučia základné manévrovanie s motocyklom, ako je rozjazd, brzdenie, cúvanie, jazda v rôznych typoch zákrut a nízke rýchlosti
 • v tejto časti kurzu sa kladie dôraz na bezpečnú jazdu a zvládnutie motocykla v rôznych situáciách

3. Praktická výučba v premávke:

 • prebieha na pozemných komunikáciách
 • uchádzači si vyskúšajú jazdu v reálnych dopravných podmienkach pod dohľadom skúseného inštruktora
 • naučia sa orientovať sa v premávke, dodržiavať dopravné predpisy a riešiť rôzne dopravné situácie

Získanie vodičského oprávnenia skupiny A vám otvorí dvere do sveta motocyklistiky a umožní vám vychutnať si jazdu na tomto vzrušujúcom vozidle.

Informácie

 • 765 minút jazdy
 • 16 hodín teórie
* 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút